Werkwijze

Van audit naar 24/7 slimme klimaatsturing

VB Optimum doorloopt altijd een vast stappenplan om ecoBuilding goed te laten werken. Met deze aanpak zorgt VB Optimum voor het hele traject van implementatie tot en met een succesvolle toepassing van de slimme klimaatsturing. 

 

Stap 1 - VB Optimum Prescan
In stap 1 wordt duidelijk of ecoBuidling geschikt is voor het gebouw en hoe het project kan worden aangepakt. In ongeveer een dag wordt er een opname gedaan van het gebouw en de installaties op locatie. En het gebouwbeheersysteem en de energiedata worden op hoofdlijnen nagekeken. Op basis van de prescan kan een offerte worden opgesteld en een gericht plan van aanpak worden gemaakt.

Stap 2 - Kick-off en digital twin
Ieder project start met een kick-off en het opbouwen van de digital twin. Tijdens de kick-off worden alle partijen betrokken, waaronder de opdrachtgever, de installateur en/of de adviseur, zodat het plan van aanpak en de planning kunnen worden afgestemd. Parallel hieraan wordt de digital twin opgebouwd en besproken zodat er een eenduidig beeld is van zowel de techniek als de aanpak.

Stap 3 - GBS en installatie-audit (monitoring)
Vervolgens wordt de digital twin aangesloten op het lokale gebouwbeheersysteem (GBS). In eerste instantie alleen voor monitoring. De digital twin monitort dan de bestaande processen en leert het gebouw exact kennen. Al vrij snel, meestal slechts enkele weken, is er voldoende kennis. Het bestaande systeem werkt dan goed en de stuursignalen van ecoBuilding kunnen worden geimplementeerd (volgende stap).

Stap 4 - Uitgebreide gebouwaudit (met volledig gekoppelde digital twin)
Het systeem wordt nu eerst nog uitgebreid gecontroleerd en getest. Het mooie is dat problemen die in de voorgaande stappen niet zijn opgemerkt, nu met ecoBuilding wel zichtbaar zijn geworden. Denk bijvoorbeeld aan luchtbalansen, hydraulische problemen of installatieonderdelen die niet goed functioneren. Nu is het volledige systeem nagekeken en werkt het in optimale vorm. 

Stap 5 - Live: 24/7 voorspellende sturing
Nu de installatie in optimale vorm draait start de ecoBuilding operationele dienstverlening. De software voorspelt het energieverbruik 24/7 en stuurt de installaties aan. VB Optimum monitort dit proces en bewaakt het systeem. Onze helpdesk is beschikbaar voor vragen. VB Optimum levert rapportages, waarmee de werking van het systeem en de resultaten op eenvoudige wijze inzichtelijk worden gemaakt. Dit zijn vaak rapportages die onze klanten binnen hun organisatie intern delen.

Resumé: De aanpak van VB Optimum leidt altijd tot succes.
Installatieproblemen worden zichtbaar en met de digital twin en de 24/7 sturing blijft de installatie automatisch geoptimaliseerd. Bij ieder project doorloopt VB Optimum dit vaste stappenplan. Afhankelijk van de omvang en complexiteit van het gebouw wordt deze aanpak uitgewerkt tot een meer gedetailleerd plan voor de specifieke situatie. Er wordt hierbij altijd samengewerkt met de installateur of system-integrator van de klant. VB Optimum maakt gebruik van het enorme partnernetwerk van Priva en Van Beek, bestaande uit installateurs, system-integrators en consultants. Dit netwerk zorgt voor een goede samenwerking en dit draagt zeer zeker bij aan het succes van het ecoBuilding project. 

Neem contact met ons op om te kijken hoe we ook uw gebouw kunnen verslimmen en verbeteren.