Producten

en services

VB Optimum is dé specialist op het gebied van ecoBuilding. Wij brengen de volledige installatie in kaart, sluiten ecoBuilding aan op jouw gebouw en zorgen dat deze voorspellend, zelflerend en tot een optimale werking komt. Professioneel, doordacht en met een persoonlijke service.  

Lees hiermeer over het product ecoBuilding en wat VB Optimum hiermee kan betekenen voor jouw organisatie.

 

Over ecoBuilding:

EcoBuilding is de voorspellende softwaretool om gebouwinstallaties te optimaliseren. EcoBuilding werkt samen met gebouwbeheersystemen. Historische en real-time data over het gedrag van het gebouw, energietarieven en weerberichten worden gecombineerd en geanalyseerd. Op basis van analyses neemt het systeem zelfstandig slimme beslissingen die het energiegebruik optimaliseren en het comfort voor de gebruiker verbeteren. EcoBuilding is ontwikkeld door Priva lab for Innovation, de marktleider in Nederland op het gebied van klimaatcomputers.

Drie voordelen:Voorkom klachten
Klachten van gebouwgebruikers voorkomen?
EcoBuilding plant 24 uur vooruit en meldt mogelijke problemen, zodat je op tijd actie kunt ondernemen. 


Neem data-gestuurde beslissingen
EcoBuilding combineert historische en realtime data over het gedrag van huurders, energietarieven en weerberichten. Op basis daarvan neemt het systeem slimme beslissingen die het energiegebruik optimaliseren, voor een comfortabel én kostenefficiënt gebouw.

Verbeter het gebouwcomfort
Met ecoBuilding creëer je een optimaal binnenklimaat. Werknemers voelen zich prettiger, zijn alerter en productiever.VB groep

Bij het realiseren van ons nieuwbouwproject waarbij er een kas over ons kantoorpand is gebouwd, heeft het Priva ecoBuilding systeem ons nieuwe inzichten gegeven waarmee wij in de toekomst verder kunnen ontwikkelen

Ton Driessen, Adviseur installaties


Over onze services

Onze jarenlange ervaring heeft geleid tot een doordachte aanpak. We starten met een quickscan (is het gebouw geschikt voor slimme sturingen), we doen een uitgebreide validatie van de bestaande installatie en uiteindelijk zorgen we voor slimme voorspellende sturing. Onderstaand vindt u een overzicht van de verschillende services. Van quickscan tot slimme voorspellende sturingen.QuickScan
Snel inzicht in de status van uw installaties
Investering:
-Eenmalig: vanaf €1.800
-Per maand: n.v.t.
Quick scan om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in het GBS en de werking van jouw installaties
Verbetervoorstellen en plan van aanpak om te komen tot een optimale klimaatinstallatie met energiebesparing
Business case met inschatting van de investering en terugverdientijd voor slimme sturingen met ecoBuilding
Rapportage met presentatie en uitleg over te nemen vervolgstappen door ervaren installatie én GBS deskundige
Installatie validatie
Uitgebreid onderzoek met digital twin technieken
Investering:
-Eenmalig: n.t.b.
-Per maand: Vanaf €0,01/m2*
Uitgebreide validatie van de klimaatinstallatie met water, lucht en energiestromen op basis van digital twin technieken
Verbonden digital twin van gebouw met klimaat en daaraan verbonden energie installaties
Controle waterzijdige en luchtzijdige installatie
Anomaly detectie waarin installatie tekortkomingen worden gesignaleerd middels alarmen
Monitoring van het energiegebruik, comfortprofielen en andere gekoppelde energiestromen
Heldere rapportage met presentatie van verbeteringen door ervaren installatie én GBS deskundige
Optioneel: Zekerheid door middel van simulaties of de klimaatinstallatie voldoende capaciteit heeft op koude of warme dagen (vooral geschikt bij vervanging en bij het maken van investeringsbeslissingen)
Optioneel: mogelijkheid tot simulaties van complete gebouw verduurzaming, met haalbaarheid van comfort eisen
Voorspellende sturing
24/7 zelflerende sturing op basis ecoBuilding
Investering:
-Eenmalig: n.t.b.
-Per maand: Vanaf €0,075/m2*
24/7 voorspellende en zelflerende sturing met ecoBuilding
Monitoring van het energiegebruik, comfortprofielen en andere gekoppelde energiestromen
Heldere rapportage met presentatie van verbeteringen door ervaren installatie én GBS deskundige
Optioneel: Zekerheid door middel van simulaties of de klimaatinstallatie voldoende capaciteit heeft op koude of warme dagen (vooral geschikt bij vervanging en bij het maken van investeringsbeslissingen)
Optioneel: mogelijkheid tot simulaties van complete gebouw verduurzaming, met haalbaarheid van comfort eisen
Weersvoorspelling, duurzame energie en fysische gebouw eigenschappen meenemen in optimale klimaataansturing
Aansturing van verwarming, koeling, luchtbehandeling en vrijgave van afgiftesystemen (lucht en water)
Mogelijkheid dynamische energieprijzen (day-ahead) mee te nemen in optimale sturing
Mogelijkheid om energiebuffers (batterijen of thermische buffers) op te nemen en ecoBuilding deze optimaal te laten laden en ontladen al dan niet in combinatie met duurzame energieopwekking
Tot 40% energiebesparing met minimaal behoud van comforteisen