Skip to main content

Wij hebben 23.245 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

FAQ

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij of heeft u aanvullende informatie nodig? Neem dan contact met ons op.

Wat is VB Optimize en ecoBuilding?

ecoBuilding is een platform dat zelfstandig beslissingen neemt om gebouwinstallaties te optimaliseren. Het werkt vanuit een Digital Twin samen met ieder merk gebouwbeheersysteem. Historische en real-time gegevens over het gedrag van installaties, energietarieven en weerberichten worden gecombineerd en geanalyseerd. Het is ontwikkeld door een innovatieafdeling binnen Priva. VB Optimum is de eerste partner om dit grootschalig uit te rollen. Samen met Priva werken we aan de doorontwikkeling ervan. Met VB Optimize integreren wij de algoritmes in gebouwen, gebouwbeheersystemen en dashboards. Een totaal oplossing waarin we energie besparen en klanten worden ontzorgen en wij zorgen voor het succesvol toepassen van de Digital Twin en geavanceerde algoritmes.

Wat is een Digital Twin?

 Een Digital Twin is een digitale kopie van het gebouw. Hierin zit de volledige klimaatinstallatie met het fysische gebouw met vloeren, muren, gevels enzovoort. In dit virtuele gebouw leren de algoritmes het functioneren van de installatietechniek in het gedrag van het gebouw kennen. Het vormt daarmee de basis om gebouwprestaties te optimaliseren. En het gebouw klaar te maken voor de toekomst. 

VB Optimum en ecoBuilding. Wat is het verschil?

VB Optimum is specialist in het implementeren van ecoBuilding. EcoBuilding is een platform ontwikkeld door een innovatie afdeling binnen Priva. Software die een Digital Twin maakt en vervolgens op basis van optimale voorspellingen energie- en klimaatsystemen aanstuurt. VB Optimum is specialist in het aansluiten van deze techniek. Wij begrijpen de werking van ecoBuilding als geen ander én we hebben enorm veel kennis van installatie- en regeltechniek. We verbinden de intelligente modellen van ecoBuilding met de gebouwen, we leveren een interface en zijn het gezicht voor de klant. Wij noemen dit 'VB Optimize' waarin we de klant ontzorgen.

VB Optimum werkt zoveel mogelijk samen met partners om daarmee tot succesvolle projecten te komen, onze kennis te delen en aan de markt beschikbaar te stellen. Het is onze ambitie om de wereld te verduurzamen en gebouwinstallaties te optimaliseren met slimme technologie en kennis. Dit kan alleen binnen een ecosysteem van partners die dezelfde passie delen en kwaliteiten hebben om dit waar te maken.

Wat ga ik met VB Optimum en ecoBuilding besparen?

Je zult gaan besparen op drie vlakken: op energie-efficiëntie, op een geoptimaliseerde verwarmings- en koelinstallatie en een beter comfort (en daardoor gelukkiger, meer tevreden personeel). Dit zorgt ervoor dat de businesscase meestal zeer overtuigend is. Als er specifiek naar de energiebesparing wordt gekeken, is er een gemiddelde besparing van 15% tot 30% te verwachten voor koeling en verwarming. Ook zijn er besparingen te verwachten in de installatiefase. In deze fase zien we de verborgen mechanische problemen die vaak onopgemerkt blijven, zoals water- of luchtbalansen of defecte apparatuur. Door deze problemen in een vroeg stadium te signaleren en actie op te ondernemen, zal het systeem met VB Optimum optimaal kunnen functioneren.

Hoe eenvoudig is het om VB Optimize met ecoBuilding te installeren?

VB Optimum ontzorgt je bij het gehele implementatieproces. We werken altijd in drie stappen. Het start met een pre-scan, dan valideren we de installaties en dan implementeren en testen we de sturingen. Hoe eenvoudig dit is hangt sterk af van uw gebouw. Na een pre-scan volgt een plan van aanpak waarin we dit precies aangeven. Belangrijk punt is dat we tijdens de validatie de installatie nakijken en eventuele fouten worden opgespoort. Dit is een enorme meerwaarde die tijdens de implementatie naar voren komt. 

Zijn er risico's verbonden aan de implementatie van deze technologie?

Voordat VB Optimum start met optimaliseren en de inzet van VB Optimize zijn twee dingen belangrijk om te weten.

  • Voor een optimale samenwerking tussen het bestaande gebouwbeheersysteem en het traject met VB Optimum is het een voorwaarde om de stakeholders vanaf de start te betrekken. Dat wil zeggen de eigen installateur, de leverancier van het gebouwbeheersysteem en eventueel ICT. Zo kan ieder zijn kennis en ervaring inbrengen en komen we eerder tot het gewenste resultaat.

  • Het systeem detecteert suboptimale gebouwsystemen en mechanische installaties. Deze problemen leiden vaak tot een slecht comfortniveau en een hoger energieverbruik. Het oplossen hiervan vraagt mogelijk om een extra investering die mogelijk ook tot energie- en kostenbesparing leidt. VB Optimum kan met haar expertise van systeemintegratie, installatietechniek en energietechnieken desgewenst begeleiden bij de aansturing en uitvoering hiervan.

  • De continuïteit van de klimaatinstallaties is altijd geborgd. Mocht bijvoorbeeld de internetverbinding wegvallen of mocht er door een installateur onderhoud nodig zijn aan de installaties, kan het systeem eenvoudig worden uitgeschakeld. 
Is de continuïteit van het comfort in mijn gebouw zeker gesteld, ook als internet uitvalt?

Ja, zeker. Continuïteit en het bieden van een goed comfort aan gebruikers is eerste prioriteit bij VB Optimize. Dit komt op drie manieren terug in het systeem;

  1. Uitval van de internetverbinding; mocht de internetverbinding voor langere tijd uitvallen, dan schakelt VB Optimize met de ecoBuilding technologie zichzelf automatisch uit. Hij geeft dan de regie en de aansturing terug aan het reguliere Gebouwbeheersysteem (GBS). De hele installatie zal dan weer werken zoals deze in bestaande gebouwen nu ook al doet.
  2. Onderhoud; in geval van onderhoud aan de installaties of in het geval een monteur (tijdelijk) handmatig een verstelling wil doen (zoals een stooklijn opvoeren), dan kan deze altijd handmatig VB Optimize uitschakelen. Het systeem valt dan terug op het bestaande GBS en werkt voor dat moment zoals deze (in bestaande gebouwen) altijd gewerkt heeft. Vervolgens zien wij vanuit VB Optimum dat dit gebeurd is, nemen we contact op met de gebruiker of installateur en gaan samen onderzoeken wat de reden van de handmatige verstelling was. Op deze wijze zoeken we samen met de installateur naar een structurele oplossing voor het probleem dat de monteur probeerde op te lossen
  3. Storing; in geval er een storing is bij één van installaties in het systeem dan zal VB Optimize zichzelf automatisch uitschakelen. Een defecte warmtepomp kunnen wij immers niet optimaliseren. Het GBS neemt de regie dan terug en zal het geheel conventioneel aansturen. VB Optimize genereerd hier een melding van die wij samen met uw installateur zullen oplossen. Ook hier gaan we zoeken naar een structurele oplossing voor het probleem. De kennis en jarenlange ervaring van specialisten binnen VB Optimum helpen om op een objectieve manier naar het probleem te kijken en een oplossing te vinden.
Hoe zit het met de data security en beveliging?

De beproefde software ecoBuilding is ISO 27001 gecertificeerd en heeft de nodige pentesten daartoe doorstaan. Het systeem maakt gebruik van Microsoft Azure waarbij data worden opgeslagen op servers binnen Europa. Bij de leverancier Priva is security een belangrijke pijler. Vanuit een strategische company policy is dit thema uitgewerkt in verschillende goed geborgde activiteiten. 

Daarnaast zijn er whitepapers beschikbaar waarin exact wordt uitgelegd hoe de dataverbinding tot stand komt, hoe de cloud connector werkt en hoe uw IT afdeling het volledig kan beveleiligen. 

Werkt de VB Optimizer op ieder merk gebouwbeheersysteem (GBS)?

Ja, zeker. De Digital Twin met de algoritmes draaien in de cloud. Er wordt via een cloud connector verbinding gemaakt met het lokale GBS. Deze verbinding kan via BACnet, Modbus of xml. Het enige wat we daarnaast vragen is een internetverbinding. We hebben de ecoBuilding al aangesloten op o.a. Siemens, BRControls, Johnson Controls, Honeywell en Priva. 

Wat onze klanten zeggen

Mijn klimaatinstallatie is veel begrijpelijker geworden dankzij de inzichten van ecoBuilding en kennis van VB Optimum.

Bram van der Smagt

VB Optimize draait nu goed en we besparen aanzienlijk. Dankzij VB Optimum zijn veel optimalisaties zichtbaar gemaakt, waarvan we niet wisten. Nu sturen we de installatie gericht naar een optimaal bedrijf.

Erwin van Gorkom

De pilot heeft een forse energiebesparing van maar liefst 35% aangetoond. Daar zijn we erg blij mee!

Roy Dols

Wat gaaf dat ik deze technologie nog voor mijn pensioen mag meemaken.

André den Biggelaar

De collega's die in de kantoren werken zijn overtuigd van het binnenklimaat en het comfortniveau. Aan de andere kant worden de voordelen van energieverbruik duidelijk bij het maken van een vergelijking met andere kantoorgebouwen.

Patrick Arnold

De simulaties van ecoBuilding lieten haarfijn zien welk batterijcapaciteitstype we moesten inzetten in combinatie met het beschikbare aansluitvermogen.

Patrick Kennis

Dit is precies wat ik van een slimme klimaataansturing verwacht.

Philip Verheye