Skip to main content

Wij hebben 23.245 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Privacy policy

PRIVACYBELEID
Laatst bijgewerkt op: 7 juni 2023

Contact
Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die worden verzameld of gebruikt door VB Optimum B.V. of haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ("VB Optimum", "wij", "ons" of "onze").

Toepassingsgebied
Dit privacybeleid legt uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van:

(potentiële) klanten van VB Optimum
bezoekers van de websites van VB Optimum die toegankelijk zijn via het domein vboptimum.com en alle andere websites van VB Optimum waarop dit privacybeleid is gepubliceerd
ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails verzonden door VB Optimum
alle overige personen die contact opnemen met VB Optimum of van wie VB Optimum persoonsgegevens verwerkt.
Soorten persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond
VB Optimum kan door u verstrekte persoonsgegevens verwerken, zoals:

contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn om onze producten en diensten te leveren.

Dergelijke gegevens kunnen worden gebruikt om de producten en diensten te factureren die VB Optimum aan u of de organisatie waarvoor u werkt levert. Bij het gebruik van VB Optimum Data Services gerelateerde web en mobiele applicaties, maakt VB Optimum gebruik van een identifier gerelateerd aan een geauthenticeerde gebruiker om haar gebruikers te autoriseren. Alleen voor weergave doeleinden (zodat de gebruiker zichzelf kan herkennen in onze applicaties) maakt VB Optimum gebruik van de DisplayName die wordt verstrekt door onze identity provider (Microsoft Azure AAD B2C).
Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals veiligheidsoverwegingen.
informatie op visitekaartjes, contactgegevens en andere persoonsgegevens die worden verstrekt tijdens evenementen, seminars en andere bijeenkomsten

Deze persoonsgegevens kunnen door VB Optimum worden gebruikt om u uitnodigingen voor evenementen en seminars, nieuwsbrieven, updates en andere relevante of gevraagde informatie toe te sturen. Wij verwerken deze gegevens met uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang.

contactgegevens en andere persoonsgegevens verstrekt via contactformulieren of andere webformulieren op onze websites

VB Optimaal gebruikt deze gegevens om u de gevraagde informatie te verstrekken of uw vragen te beantwoorden, op basis van uw toestemming of een gerechtvaardigd belang.
persoonsgegevens verkregen uit het handelsregister van de kamer van koophandel

VB Optimum gebruikt deze gegevens onder andere om te bepalen met wie wij een overeenkomst aangaan en wie bevoegd is een dergelijke overeenkomst te ondertekenen. VB Optimum verwerkt deze gegevens op basis van een wettelijke verplichting, om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst of voor de uitvoering van een overeenkomst.
persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd op onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of aanverwante technologieën 

Hieronder vallen gegevens zoals uw IP-adres, surfgedrag op onze website (inclusief onze web- en mobiele applicaties) en of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent. Dergelijke informatie stelt ons in staat om een idee te krijgen van het aantal bezoekers, de duur van de bezoeken, welke delen van de website worden bezocht en het klikgedrag van onze bezoekers. We gebruiken deze informatie voornamelijk om onze websites, nieuwsbrieven en commerciële e-mails te verbeteren en om klanttevredenheidsonderzoeken uit te voeren en te analyseren.

VERWERKING OP BASIS VAN TOESTEMMING
Als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór deze intrekking.

Verwerkers

VB Optimum kan voor de verwerking van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend op basis van onze instructies uw persoonsgegevens verwerken. Met deze verwerkers sluit VB Optimum een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

VB Optimum werkt bijvoorbeeld met dienstverleners die IaaS-oplossingen (Infrastructure as a Service) of hostingdiensten aanbieden. VB Optimum huurt ook IT-dienstverleners in die ondersteuning bieden bij de werking van onze systemen en maakt gebruik van diensten van derden voor het versturen van nieuwsbrieven en commerciële e-mails.

Derden

VB Optimum kan uw persoonsgegevens delen met derden, met inbegrip van overheidsinstanties en toezichthoudende autoriteiten, wanneer i) VB Optimum van mening is dat het nodig is om te voldoen aan een wet, voorschrift of verzoek, ii) om te reageren op claims of juridische procedures, iii) om onze of andermans rechten, eigendom of veiligheid te beschermen, of iv) om mogelijke schendingen van onze voorwaarden en beleid te onderzoeken of te verhelpen.

Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden verstrekt in het geval van een reorganisatie of fusie van ons bedrijf of verkoop van (een deel van) ons bedrijf.

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte

Het kan zijn dat VB Optimum uw persoonsgegevens moet doorgeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER), afhankelijk van de omstandigheden. Indien nodig zal VB Optimum passende waarborgen treffen om een veilige overdracht van persoonsgegevens naar derde landen te waarborgen, zoals het afsluiten van EU Standard Contractual Clauses met de ontvanger van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, tenzij de gegevens langer moeten worden bewaard om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals een wettelijke bewaartermijn. Onze financiële administratie wordt bijvoorbeeld zeven jaar bewaard vanwege de fiscale bewaarplicht.

Rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van je persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens of verzoeken om het gebruik ervan te beperken. In bepaalde gevallen kunt u uw persoonlijke gegevens opvragen en overdragen aan een andere partij. Als u vragen heeft, kunt u bellen met +31 (0) 26 312 70 00 .

Klachten

Als u klachten heeft over de wijze waarop VB Optimum met uw persoonsgegevens omgaat, neem dan contact op met VB Optimum door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. VB Optimum helpt u graag verder.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door VB Optimum.

Wijzigingen

 VB Optimum kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen en nodigt u uit om regelmatig het privacybeleid te controleren om op de hoogte te blijven. VB Optimum zal u op de hoogte houden van substantiële wijzigingen via deze website.