Skip to main content

Wij hebben 20.073 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Producten

VBoptimize, powered by ecoBuilding

VBoptimum is dé specialist op het gebied van slimme energie- en klimaatsturingen. Wij brengen de volledige installatie in kaart, sluiten de VBoptimize aan op jouw gebouw en zorgen dat deze voorspellend, zelflerend en tot een optimale werking komt. Professioneel, doordacht en met een persoonlijke service.

Over ecoBuilding

ecoBuilding is een platform met algoritmes dat zelfstandig beslissingen neemt om gebouwinstallaties te optimaliseren. Het werkt vanuit een Digital Twin samen met ieder merk gebouwbeheersysteem. Historische en real-time gegevens over het gedrag van installaties, energietarieven en weerberichten worden gecombineerd en geanalyseerd. Het is ontwikkeld door Priva. VBoptimum is de eerste partner om dit grootschalig uit te rollen. Samen met Priva werken we aan de doorontwikkeling ervan. Binnen VBoptimum integreren wij de algoritmes in gebouwen, gebouwbeheersystemen en dashboards. Een totaal oplossing waarin we energie besparen, comfort verbeteren en klanten ontzorgen.

VBinsights

Grip en controle over energieverbruik, kosten, duurzaamheid of ESG-doelen. Met VBinsights verzamelen we data en zetten deze om in heldere rapportages en dashboards. Doel is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken, plannen te kunnen maken voor verbeteringen en deze te kunnen volgen. Met VBinsights worden ESG-doelen inzichtelijk, energiestromen live gekoppeld en kunnen routekaarten naar Paris Proof worden uitgewerkt en gevolgd.  Vooral bij multi-sites en beheerders van vastgoedportfolio’s is dit een belangrijke eerste stap. Het vormt de basis voor het maken van duurzaamheidsplannen. 

VBvalidate

Waar VBinsights vooral gaat over monitoring van energiestromen wordt er bij VBvalidate een volledige digitale kopie van het gebouw gemaakt ‘Digital Twin’. Het gehele HVAC-systeem en het gebouw wordt in kopie in de cloud gezet en verbonden met het gebouwbeheersysteem. Dit gaat duidelijk een stap verder en dieper door de installaties en de hydraulische balans in het systeem te valideren. Het leert bovendien hoe het gebouw werkt door de opwarming en afkoeling te analyseren. Een belangrijke stap, omdat de ervaring leert dat zo’n 70% van de gebouwen problemen hebben in de klimaatinstallaties. 

VBoptimize, 24/7 voorspellend sturen

24/7 automatisch optimaliseren. Nadat de installatie hydraulisch is nagekeken tijdens de validatie gaan we hier optimaliseren. Algoritmes voorspellen de meest optimale inzet van energie om het gebouw te conditioneren. Zaken als toekomstige zoninstraling, temperatuur, beschikbaarheid van duurzame energie en gebouwgebruik worden meegenomen om tot het optimum te komen. Met besparingen van gemiddeld 15 tot 30%, een optimale inzet van de installaties en daarmee een zo goed mogelijk comfort voor de gebruikers van het gebouw. Een nieuwe manier van klimaat- en energiesturen voor een optimaal comfort en een lager energiegebruik. 

VBsimulate

De Digital Twin is getraind op jouw gebouw en daarom perfect te gebruiken als informatiebron voor het nemen van duurzame investeringsbeslissingen. Via nauwkeurige simulaties kunnen keuzes als warmtepompen of extra isolatie worden nagebootst tijdens verschillende referentiedagen in het jaar. Je kunt precies zien hoe bijvoorbeeld een warmtepomp in jouw specifieke gebouw zal werken. Welke capaciteit er nodig is en hoe het comfort gedurende de dag zal zijn. Hiermee ontstaat zekerheid over investeringskeuzes, haalbaarheid en de effecten op de levensduur van het gebouw.

De voordelen

Terugverdientijd gemiddeld 1 tot 5 jaar

De energiebesparing is vaak zo groot dat investeringen zich alleen op energie al gemakkelijk binnen vijf jaar terug verdienen. Voordelen als een beter comfort, sturing van duurzame energie en performance van installaties komen daar nog bij. 

Bewezen technologie, een veilige investering

De kern van de technologie is ontwikkeld door Priva Lab for Innovation en heeft zich bewezen in steeds meer gebouwen in Nederland en daarbuiten. Wij gaan voor zekerheid, tevreden klanten en langetermijn relaties. 

Gemiddeld 15-30% besparing

VBoptimum zorgt er eerst voor dat je installaties naar behoren functioneren. En op basis van voorspellende algoritmes wordt het meest optimale bereikt. Gemiddeld besparen we 15-30% op energie en CO2.

Klachten voorkomen

Klachten van gebouwgebruikers voorkomen? VBoptimum plant 24 uur vooruit en zorgt voor een optimaal binnenklimaat met vaak minder klachten.

Datagedreven beslissingen nemen

Neem investeringsbeslissingen op basis van data uit jouw eigen gebouw en investeer in duurzame maatregelen met meer zekerheid.

Zorg voor een goed binnenklimaat

Onze algoritmes kijken naar de toekomst en sturen 24/7 naar een zo goed mogelijk binnenklimaat. Dit zorgt voor tevreden gebruikers en daarmee vaak betere prestaties van mensen. 

Wat onze klanten zeggen

Mijn klimaatinstallatie is veel begrijpelijker geworden dankzij de inzichten van ecoBuilding en kennis van VB Optimum.

Bram van der Smagt

VB Optimize draait nu goed en we besparen aanzienlijk. Dankzij VB Optimum zijn veel optimalisaties zichtbaar gemaakt, waarvan we niet wisten. Nu sturen we de installatie gericht naar een optimaal bedrijf.

Erwin van Gorkom

De pilot heeft een forse energiebesparing van maar liefst 35% aangetoond. Daar zijn we erg blij mee!

Roy Dols

Wat gaaf dat ik deze technologie nog voor mijn pensioen mag meemaken.

André den Biggelaar

De collega's die in de kantoren werken zijn overtuigd van het binnenklimaat en het comfortniveau. Aan de andere kant worden de voordelen van energieverbruik duidelijk bij het maken van een vergelijking met andere kantoorgebouwen.

Patrick Arnold

De simulaties van ecoBuilding lieten haarfijn zien welk batterijcapaciteitstype we moesten inzetten in combinatie met het beschikbare aansluitvermogen.

Patrick Kennis

Dit is precies wat ik van een slimme klimaataansturing verwacht.

Philip Verheye

Onze diensten

Ervaring heeft geleid tot een doordachte aanpak. Op basis van de beste technologieën hebben we een dienstenpakket om doeltreffend te kunnen verduurzamen. Van Energiemonitoring en dashboards naar slimme aansturing van klimaat- en energiesystemen tot het simuleren van duurzame projecten als input voor routekaarten. 

 

VBinsights

Monitoring & Dashboards

Vanaf:
€ 40,- per maand

VBvalidate

Validatie klimaatinstallaties

Vanaf:
€ 0,01 per m2 / maand*

VBoptimize

24/7 optimalisatie

Vanaf:
€ 0,075 per m2 / maand*

VBsimulate

Slimme keuzes bij duurzame investeringen

Energie portal met dashboards en reporting    
Voldoen aan EMS wetgeving (GA1)    
ESG en CRREM pathways en doelen in beeld Optioneel    
Energy saving roadmap in beeld Optioneel    
WKO Performance monitoring Optioneel    
Zon PV Performance monitoring Optioneel    
Digital Twin verbonden met gebouw Optioneel  
Inzicht in energie en comfort Optioneel  
Controle op water - en luchtzijdige installatie    
Rapportage en advies met verbetervoostellen    
24/7 automatische optimalisatie met optimaal comfort    
Gemiddeld 15-25% energie en CO2 besparen    
Optimale-inzet van duurzame energie, dynamische tarieven en/of congestie   Optioneel  
Actieve bewaking van installaties en instellingen GBS   Optioneel  
Haalbaarheids maatregelen simuleren    
Renovatie advies met Digital Twin data  

* Prijsindicatie voor gebouwen van 10.000 m2 BVO

Wilt u ook een duurzame en energiezuinige installatie?

Wij kunnen u helpen.