Skip to main content

Wij hebben 20.073 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Blog Main
18.12.2023

Eindejaarsboodschap 2023

Het is alweer zo’n 2,5 jaar geleden dat we gestart zijn met VBoptimum. Nu het einde van het jaar nadert, willen we graag een moment nemen om terug te kijken en onze dank uit te spreken aan onze klanten en partners. Jullie zijn innovators die het lef hadden een nieuwe technologie te ontwikkelen, te implementeren of naar relaties uit te dragen. Een technologie die om zoveel meer gaat dan energiebesparing. Een technologie die de toekomst van het energiesysteem (mede) gaat bepalen. Een transitie naar een duurzaam systeem die essentieel gaat worden voor onze economie, samenleving en de wereld.

Mijn jongste zoon is inmiddels alweer 5 jaar. In het jaar 2070 zal hij 52 worden. Welke wereld laten wij voor hem, en zijn generatie, achter. Ik ben ervan overtuigd dat we onze economie moeten vernieuwen. Dat we met de energietransitie, naast een schoner milieu en minder CO2 uitstoot, ook zorgen voor onafhankelijkheid. Een economie die zelfvoorzienend is en waar we geen vervuilende fossiele brandstoffen meer voor hoeven in te kopen. Iedere kilo CO2 die we besparen of duurzaam produceren maakt de wereld een beetje beter voor onze kinderen en kleinkinderen. 2070 is dichter bij dan je misschien zou denken.

Het is mooi om te realiseren dat wij vanuit ons werkveld een bovengemiddelde positieve invloed kunnen hebben op het verbeteren van de wereld. Als particulier kan je duurzamer leven. Maar als facilitair manager, gebouwbeheerder, investeerder of innovator kan je nog veel meer impact maken. Neem een technisch medewerker van een hogeschool die vaak direct invloed heeft op de keuze om te gaan verduurzamen. Zou je als maatregel bijvoorbeeld de klimaatsystemen optimaliseren in 15 schoolgebouwen met 150.000 m2 oppervlakte, dan heb je het al gauw over 3 mln. KWh besparing per jaar. Een impact die gelijk staat aan zo’n 900 huishoudens. Ik vind het mooi dat wij vanuit ons beroep zo’n invloed kunnen hebben.

Het einde van het jaar en de rustige dagen rondom kerst zijn het moment om terug te kijken. Dit jaar is VBoptimum zelfstandig geworden. Samen met een aantal collega’s vanuit Priva en Vanbeek zijn wij gestart om samen, ecoBuilding naar de markt te brengen. Een techniek die is ontwikkeld door een innovatie-afdeling binnen Priva. In veel projecten hebben we bewezen dat het werkt. En nu mogen wij werken aan de opschaling ervan. Het is een nieuwe manier om energie- en klimaatinstallaties te sturen. Nieuw omdat we niet alleen energie besparen, maar ook duurzame energie optimaal inzetten en zelfs congestieproblemen helpen oplossen in het energienet. Een technologie die gebouwen slim en toekomstbestendig maakt als onderdeel van het duurzame en flexibele energienet. Fantastisch om te zien dat dit werkt. Wekelijks presenteren wij dit mooie product bij installateurs, adviseurs en mogelijke klanten. Dit doen we met passie en enthousiasme omdat we overtuigd zijn van ons verhaal.

Nogmaals dank aan klanten, partners, installateurs, Priva en Vanbeek. Klanten die het vertrouwen hebben gehad om te investeren in ons product, partners die geïnspireerd zijn door ons verhaal en samen willen groeien, installateurs die met ons hebben samengewerkt bij projecten en de Priva organisatie voor de fijne samenwerking rondom de ontwikkeling van dit innovatieve en veelbelovende product.

Laat de komende feestdagen je goed bevallen. Een periode om even tot rust te komen, te genieten van je familie en je weer op te laden voor het nieuwe jaar. Even geen werk, maar tijd voor jezelf en je familie.

Fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar.

Frank Visscher, mede-oprichter VBoptimum