Skip to main content

Wij hebben 20.073 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

De Kroon, Rotterdam

Pre-scan

Om tot een slimme en voorspellende klimaatsturing te komen, zorgen we er eerst voor dat de bestaande installatie in orde wordt gebracht. Dit start met een Pre-scan waarin we de installatie bekijken en tot een stappenplan komen. Mooi om te zien dat zo’n Pre-scan vaak al meteen waarde toevoegt. Zo ook bij De Kroon. Een gebouw van vastgoedbeheerder Placebased &Co die bestaande gebouwen een nieuwe bestemming geeft.

Kellie Holt, technisch beheerder van De Kroon is blij met de inzichten en verbeteringen.

“Het kan niet anders dan dat Jorret besparingen heeft gerealiseerd, we zien de eerste verbeteringen nu al”, aldus Kellie.

We hebben Kellie inzichten gegeven om de installatie te verbeteren en de route naar ecoBuilding te maken. Unica is erbij gehaald om een voorstel voor te bereiden en de aanbevelingen door te rekenen. En tijdens het bezoek hebben we direct aanpassingen gedaan in de ketelregeling, zodat de ketels in een beter rendement draaien en direct konden condenseren.

Dus meteen besparingen en een duidelijk gemaakt hoe de route naar een goed werkende installatie en ecoBuilding eruit gaat zien.