Skip to main content

Wij hebben 20.073 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Tilburg Universiteit

24/7 Optimalisatie

Energiebesparing en Duurzaamheid zijn belangrijke thema’s voor universiteiten en hogescholen. Zo ook voor de voor de Tilburg Universiteit.

Het Koopmans gebouw met maar liefst 15.000 m2 en 600 na-regelingen is gekozen als eerste project voor VB Optimum.
Wij implementeren hier de voorspellende algoritmes met als doel om energie te besparen. Het project is recent opgeleverd en de sturingen werken goed. In het najaar zal een analyse van de energiebesparing worden gedaan, maar als we met de klant in de data kijken, zijn de eerste besparingen al direct zichtbaar.