Skip to main content

Wij hebben 20.073 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Leeuwenborch - WUR

24/7 Optimalisatie

Wageningen Universiteit gaat het het gebouw Leeuwenborch verduurzamen. Probleem is alleen dat de netbeheerder de elektriciteitsaansluiting niet kan vergroten. Hoe kunnen er dan toch warmtepompen geplaatst worden?

Interessante vraagstelling waar VBoptimize mee gaat helpen. Onze algoritmes voorspellen 24 uur vooruit de meest optimale inzet van energie. Hierbij wordt integraal gekeken naar de gehele installatie, weervoorspelling en comfort. En wanneer de aansluiting beperkt is in zijn vermogen, dan gaan de algoritmes daar zo goed mogelijk mee sturen. Voor deze specifieke locatie is er een aansluiting van 400kW beschikbaar. Dit is voldoende om het gebouw te verwarmen, maar niet op piekmomenten overdag wanneer de collegezalen ook in gebruik zijn. Door aan de algoritmes te vertellen op welke momenten van de dag er welk vermogen beschikbaar is gaat het daar rekening mee houden. Het gaat bijvoorbeeld iets meer verwarmen in de nacht zodat het in de ochtendpiek de warmtepompen terug kan regelen of zelfs helemaal uit kan zetten (afhankelijk van de warmtebehoefte, buiten temperatuur en het beschikbare vermogen). Hiermee wordt het maximale vermogen uit een beperkte aansluiting gehaald.

Bij dit project is de Pre-scan afgrond. Er is een plan van aanpak gemaakt en het is duidelijk wat er moet gebeuren om VBoptimize by ecoBuilding te laten werken. Volgende stap is de validatie waarbij we de Digital Twin gaan inrichten en verbinden met het gebouw. De algoritmes gaan het gebouw dan leren kennen en de installaties valideren. Met de kennis die de algoritmes van het gebouw hebben, kunnen dan alvast simulaties gemaakt worden. En kunnen we laten zien hoe VBoptimize by ecoBuilding het gebouw gaat sturen en hoe de installaties het gebouw gaan verwarmen tijdens verschillende referentiedagen.

Een mooi project waar we de potentie van VBoptimize by ecoBuilding op een interessante manier naar voren laten komen.