Skip to main content

Wij hebben 20.073 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Rijkskantoor Middelburg

24/7 Optimalisatie

Met verschillende maatregelen en innovaties bespaart het Rijksvastgoedbedrijf energie in haar gebouwen. Een voorbeeld hiervan is de optimalisatie van klimaatinstallaties in bestaande gebouwen. Zo wil het Rijksvastgoedbedrijf de uitstoot van CO2 verminderen.

Bij het Rijkskantoor in Middelburg heeft RIjksvastgoedbedrijf samen met VBoptimum, Vanbeek ingenieurs en Unica Building Solutions een pilot opgezet gericht op energiebesparing bij een tenminste gelijkblijvend comfort. Unica Building Solutions is de onderhoudspartij van het gebouw en verzorgt de technische integratie van ecoBuilding in het bestaande GBS. Vanbeek Ingenieurs verzorgt de monitoring en het berekenen van de besparing op energie.

De installaties in het gebouw worden al door ecoBuilding 24/7 voorspellend aangestuurd. Zodra de resultaten bekend zijn zullen wij die hier delen.