Skip to main content

Wij hebben 1.783 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Branches

Digital Twin als startpunt voor verduurzaming

De Digital Twin is een databron met ongekende mogelijkheden. Verhuur je vastgoed, ben je een facilitair manager of heb je behoefte aan flexibiliteit op het energienet. Lees hier wat wij voor jou kunnen betekenen.

Energiehubs & congestie

Het Nederlandse energienet raakt vol. Steeds vaker krijgen bedrijven of bedrijvenparken te horen dat de netbeheerder geen extra vermogen beschikbaar kan stellen. De oplossing voor dit probleem kan gevonden worden door meer flexibiliteit in je eigen energiesysteem te creëren.

Bronnen voor flexibiliteit zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, batterijen, laadpalen en gebouwen. Gebouwen zijn thermische buffers waarin warmtepompen, luchtbehandelingskasten en koelmachines kunnen worden ingeschakeld op tactische momenten. Ook thermische buffers (water) kunnen additioneel worden toegevoegd aan gebouwen om extra flexibiliteit te creëren.

De besturing van zo’n energiesysteem vraagt om nieuwe technieken. Intelligente besturingen om dit hele samenspel van installaties optimaal te laten verlopen. De beschikbare vermogens op de hoofdaansluiting zijn over de dag beperkt. Voor de verschillende installaties en afnemers achter de hoofdaansluiting zijn ze niet alleen beperkt, maar varieert het beschikbare vermogen ook over de dag. In de nacht kan er bijvoorbeeld meer vermogen beschikbaar zijn voor laadpalen of HVAC installaties. En overdag prefereert het primaire proces dat tijdens die momenten vaak meer vermogen eist.  

Algoritmes voorspellen de energieprofielen voor een gebouw, bedrijvenpark of gebied. Het primaire proces is leidend. Zaken als batterijen, laadpalen en HVAC installaties kunnen zich daarop aanpassen en krijgen per tijdsblok vermogen toegewezen. De ecoBuilding algoritmes sluiten hier naadloos op aan. De Digital Twin met het begrip van de thermische processen in het gebouw neemt beslissingen om het optimum te bereiken. 24 uur vooruit worden klimaatinstallaties, buffers en zones gepland en ingeschakeld zodat binnen de beschikbare vermogens op een zo efficiënt mogelijke wijze het gewenste binnenklimaat wordt gerealiseerd.

Ondanks de beperkingen op het energienet kan op deze wijze toch die renovatie of dat nieuwbouwplan worden gerealiseerd. Neem contact met ons op voor een kennismaking en om de mogelijkheden voor jouw gebouw of bedrijvenpark eens te bekijken.

Meer rendement halen uit beperkte aansluitcapaciteit

Steeds meer gebouwen krijgen maar een beperkte aansluiting op het energienet. Onze algoritmes nemen die capaciteitsbeperking moeiteloos mee in de optimalisatie. Hierbij wordt 24 uur vooruit gekeken naar hoe het gebouw verwarmd en gekoeld kan worden met de middelen die voorhanden zijn. Denk aan de capaciteit van de aansluiting, mogelijkheid tot opslag van energie in (thermische) batterijen en/of beschikbaarheid van duurzame energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen.

Rekening houden met congestieproblemen

Zijn er congestieproblemen of is het wenselijk om op bepaalde momenten het vermogen terug te regelen? Dan kunnen onze algoritmes daar rekening mee houden. Er wordt dan vooraf een beetje extra gekoeld of verwarmd of energie op andere wijze opgeslagen, zodat er tijdens het optreden van congestie minder beroep hoeft te worden gedaan op de energie uit het energienet.

Optimale sturing van zonnepanelen, batterijen en/of dynamische energieprijzen

De Digital Twin stuurt op optimalisatie waarbij beschikbaarheid van energie uit zonnepanelen, opslag in batterijen of thermische buffers en de actuele energieprijzen worden meegewogen in de optimalisatie. Op deze manier haal je maximaal rendement uit alle geïnvesteerde installaties.

Wat onze klanten zeggen

Mijn klimaatinstallatie is veel begrijpelijker geworden dankzij de inzichten van ecoBuilding en kennis van VB Optimum.

Bram van der Smagt

VB Optimize draait nu goed en we besparen aanzienlijk. Dankzij VB Optimum zijn veel optimalisaties zichtbaar gemaakt, waarvan we niet wisten. Nu sturen we de installatie gericht naar een optimaal bedrijf.

Erwin van Gorkom

De pilot heeft een forse energiebesparing van maar liefst 35% aangetoond. Daar zijn we erg blij mee!

Roy Dols

Wat gaaf dat ik deze technologie nog voor mijn pensioen mag meemaken.

André den Biggelaar

De collega's die in de kantoren werken zijn overtuigd van het binnenklimaat en het comfortniveau. Aan de andere kant worden de voordelen van energieverbruik duidelijk bij het maken van een vergelijking met andere kantoorgebouwen.

Patrick Arnold

De simulaties van ecoBuilding lieten haarfijn zien welk batterijcapaciteitstype we moesten inzetten in combinatie met het beschikbare aansluitvermogen.

Patrick Kennis

Dit is precies wat ik van een slimme klimaataansturing verwacht.

Philip Verheye