Skip to main content

Wij hebben 1.783 ton CObespaard de afgelopen 12 maanden!

Branches

Digital Twin als startpunt voor verduurzaming

De Digital Twin is een databron met ongekende mogelijkheden. Verhuur je vastgoed, ben je een facilitair manager of heb je behoefte aan flexibiliteit op het energienet. Lees hier wat wij voor jou kunnen betekenen.

Vastgoed

Duurzaamheid, CO2-uitstoot en waarde van het vastgoed zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vastgoedeigenaren en beheerders krijgen te maken met steeds strengere eisen op het gebied van duurzaamheid. Eigenaren die in staat zijn gebouwen te verduurzamen, zullen de waarde van het vastgoed verhogen en betere rendementen halen. 

Volg onze 3-stappen aanpak om ESG-doelen te halen en gebouwen te verduurzamen.

Inzicht en controle over energiegebruik en duurzaamheid

De juiste inzichten over de status van je gebouwen, pathways en duurzaamheidsdoelen met handige dashboards.

Zekerheid over duurzame investeringen

Datagedreven beslissingen over investeringen geven zekerheid, omdat deze op échte en getrainde data van het specifieke gebouw zijn.

Verhoog de waarde van je vastgoed

Bespaar direct op energiekosten en CO2 waarmee servicekosten kunnen worden verlaagd en huuropbrengsten kunnen worden verhoogd.

Verleng de levensduur van je vastgoed

Een duurzamer gebouw met minder CO2-uitstoot heeft een langere levensduur en daarmee een hoger rendement.

Wat onze klanten zeggen

Mijn klimaatinstallatie is veel begrijpelijker geworden dankzij de inzichten van ecoBuilding en kennis van VB Optimum.

Bram van der Smagt

VB Optimize draait nu goed en we besparen aanzienlijk. Dankzij VB Optimum zijn veel optimalisaties zichtbaar gemaakt, waarvan we niet wisten. Nu sturen we de installatie gericht naar een optimaal bedrijf.

Erwin van Gorkom

De pilot heeft een forse energiebesparing van maar liefst 35% aangetoond. Daar zijn we erg blij mee!

Roy Dols

Wat gaaf dat ik deze technologie nog voor mijn pensioen mag meemaken.

André den Biggelaar

De collega's die in de kantoren werken zijn overtuigd van het binnenklimaat en het comfortniveau. Aan de andere kant worden de voordelen van energieverbruik duidelijk bij het maken van een vergelijking met andere kantoorgebouwen.

Patrick Arnold

De simulaties van ecoBuilding lieten haarfijn zien welk batterijcapaciteitstype we moesten inzetten in combinatie met het beschikbare aansluitvermogen.

Patrick Kennis

Dit is precies wat ik van een slimme klimaataansturing verwacht.

Philip Verheye